Werkwijze Charles Recruitment

Fase I: Inventarisatie

Zodra wij een opdracht accepteren willen wij graag nader kennismaken met uw organisatie. Wij inventariseren dan alle relevante informatie zoals:

  • Bedrijfscultuur
  • Verwachtingen van het management
  • Verwachtingen van de collega´s

Fase II: Debriefing

Nadat wij alle zachte en harde criteria in kaart hebben gebracht willen wij dit graag met u bespreken om zo het functieprofiel zo goed mogelijk te formuleren.

FASE III: PRESENTATIE KANDIDATEN

Nadat het functieprofiel door u is goedgekeurd zullen wij zo snel mogelijk een shortlist aan u presenteren van geschikte kandidaten.

FASE IV: AFRONDING AANNAME VAN KANDIDAAT

In deze laatste fase zullen wij u bijstaan in de afhandeling betreffende onze kandidaat. Wij zijn uw klankbord voor als u vragen heeft over de kandidaat of over het profiel die wij samen met u hebben opgesteld.

Ten slotte kunnen wij indien u dit wenst een careertrack-record controle laten uitvoeren door een extern bureau. (dit valt onder 'out of the pocket expenses')

sfeerbeeld 1

Planning

Fase 1/2 Inventarisatie en debriefing 1 week
Fase 3 Presentatie van kandidaten 5 weken
Fase 4 Selectie gesprekken bij Opdrachtgever 2 weken
Afronding van aanname 2 weken

In diensttreding is afhankelijk van opzegtermijn

schema 3

sfeerbeeld 2